fbpx

Termeni și condiții

TERMENI & CONDIȚII

BAMBAM SHOP

1. PREAMBUL Platforma www.bambam.ro este administrată de și aparține S.C. MBCCSHOP S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor nr. 24, construcția C1, Județul Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/1190/2018, având CUI RO 40330466, numită în continuare Platforma/Site-ul.

Următorii termeni au semnificațiile definite mai jos:

a) Vânzător: calitatea de vânzător o are S.C. MBCCSHOP S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor nr. 24, construcția C1, Județul Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/1190/2018, având CUI RO 40330466;

b) Cumpărător: orice persoană fizică cu vârsta minimă de 16 ani sau juridică care plasează o comandă pe Site;

c) Utilizator: orice persoană care accesează Site-ul indiferent dacă plasează sau nu o comandă;

d) Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa produse de pe Site;

e) Contract: „orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul” art. 2 pct. 7 din OUG nr. 34/2014;

f) Tranzacție: achitarea prețului produsului comandat de către Cumpărător sau rambursarea sumei de bani acestuia prin una din modalitățile stabilite și agreate de către Vânzător;

g) Coș cumpărături: pagină a Site-ului care permite Utilizatorului să selecteze produsele ce dorește să le plaseze în Comandă;

h) Wish List: pagină a Site-ului care permite Utilizatorului să selecteze produsele favorite pe care le poate distribui pe rețele de socializare, le poate adăuga ulterior la Coșul de cumpărături sau le poate elimina;

i) Comunicări comerciale: orice mesaj (e-mail, SMS, apel telefonic) expediat de către Vânzător Cumpărătorului cu privire la comanda plasată, produsele selectate, plata sau retur;

j) Specificații: descrierile produselor ce se regăsesc pe Site;

k) Conținut:

(i) Toate informațiile și datele care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin intermediul unui echipament electronic prin accesarea Platformei;

(ii) Conținutul oricărei Comunicări comerciale;

(iii)Logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, denumiri ce se regăsesc pe Platformă;

(iv) Informații legate de produse și/sau prețurile practicate de către Vânzător într-o anumită perioadă.

2. GENERAL:

a) Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului, precum și modalitatea de încheiere și executare a Contractelor între Vânzător și Cumpărători.

b) Conținutul, astfel cum este definit în Preambul, este proprietatea exclusivă a MBCCSHOP S.R.L., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect și orice atingere cu privire la aceasta atrage răspunderea persoanei în culpă.

c) Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original publicat pe Platformă, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MBCCSHOP S.R.L. asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în afară de cazul în care aceste operațiuni au loc cu acordul expres al MBCCSHOP S.R.L.

d) Utilizatorul poate copia, transfera, distribui conținutul Site-ului în scopuri personale, non-comerciale.

e) Datele stocate automat despre Utilizatori prin accesarea Site-ului sunt utilizate în scopul oferirii unei experiențe online plăcute și ușor accesibile, precum și în scopuri de publicitate și îmbunătățire a serviciilor online, modalitatea de colectare a acestor date fiind detaliată la secțiunea Politica de utilizare a Cookie-urilor.

f) Datele stocate despre Cumpărători la momentul plasării unei comenzi sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, regulile de prelucrare, precum și drepturile persoanei vizate fiind detaliate în Politica de confidențialitate.

3. PLASAREA COMENZII:

a) Produsele afișate pe Site și oferite spre vânzare sunt prezentate prin fotografii și specificații, ce pot prezenta mici diferențe de culoare, dimensiuni, precum și cantitate disponibilă față de cele prezentate pe Site, însă diferențele pot fi doar unele

de percepție, lumină sau echipamentul electronic utilizat, cauzate de o eroare sau de o actualizare întârziată a Site-ului, fără a afecta natura, calitatea sau compoziția produsului, diferențele cauzate de erori fiind comunicate Cumpărătorului ulterior plasării comenzii, livrarea acesteia în condițiile ulterior prezentate fiind condiționată de acceptul expres al Cumpărătorului.

b) Specificațiile și imaginile folosite pentru prezentarea bunurilor nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului.

c) În imaginile de prezentare pot fi incluse și alte produse care nu sunt oferite spre vânzare, produsele ce pot fi cumpărate fiind indicate în Specificații.

d) Orice Utilizator poate plasa o comandă fără a fi necesar să creeze un cont pentru a se înregistra pe Site;

e) Comanda poate fi plasată prin adăugarea produselor și a cantității dorite de către Utilizator în Coșul de cumpărături și finalizarea comenzii prin completarea datelor solicitate de facturare și livrare, precum și plata produselor, atunci când este selectată plata prin transfer bancar sau cu cardul. În orice caz, adăugarea produselor în Coșul de cumpărături sau în secțiunea Wish List fără finalizarea comenzii nu reprezintă o înregistrare a comenzii sau o rezervare a produsului selectat.

f) Prețul afișat al produselor este unul ferm, exprimat în RON și include TVA.

g) În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site nu este corect, Vânzătorul își rezervă dreptul să informeze Cumpărătorul despre eroare ulterior plasării comenzii, Cumpărătorul fiind cel ce decide dacă dorește să achiziționeze în continuare produsul comandat la prețul comunicat ulterior sau nu. În cel din urmă caz, comanda va fi anulată.

h) Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

i) După plasarea comenzii, Vânzătorul comunică prin intermediul e-mail-ului Cumpărătorului confirmarea primirii și înregistrării comenzii care conține și factura aferentă acesteia. Confirmarea nu reprezintă acceptarea comenzii de către Vânzător și, implicit încheierea Contractului, ci numai o informare a Cumpărătorului. Acceptarea comenzii va fi comunicată odată cu informarea că produsul comandat a fost trimis spre livrare.

j) După acceptarea comenzii de către Vânzător Contractul se consideră încheiat pe perioadă determinată.

k) Vânzătorul poate anula Comanda plasată de către Cumpărător, printr-o notificare prealabilă, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poate pretinde daune-interese celeilalte părți, în următoarele cazuri:

(i) Neacceptarea de către bancă a tranzacției Cumpărătorului;

(ii) Invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de către MBCCSHOP S.R.L., în cazul plății online;

(iii) Datele furnizate de către Cumpărător sunt incorecte/invalide;

(iv) Cumpărătorul a plasat anterior comenzi pe care nu le-a onorat/ridicat în repetate rânduri;

(v) Pentru alte motive obiective.

4. FACTURARE ȘI PLATĂ:

a) Datele de facturare a comenzii vor fi completate la plasarea acesteia, Cumpărătorul obligându-se să furnizeze date complete și corecte pentru a putea achiziționa produsul comandat, fiind singurul răspunzător de corectitudinea datelor completate în formularul de comandă.

b) Facturarea produselor comandate se face exclusiv în RON, acestea fiind emise la momentul confirmării înregistrării comenzii și comunicate Cumpărătorului prin intermediul e-mailului. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale.

c) Corectarea facturilor în cazul returului sau anulării comenzii se face prin facturi storno.

d) În funcție de modalitatea de plată aleasă, Cumpărătorul poate achita produsele comandate prin transfer bancar în contul Vânzătorului, prin intermediul procesatorului de plăți online euplătesc.ro sau prin ramburs.

e) Dacă Cumpărătorul optează pentru achitarea produselor prin transfer bancar, dovada virării sumei prevăzute în factură trebuie transmisă Vânzătorului, iar numai după ce acesta din urmă primește OP-ul va proceda la livrarea produselor. OP-ul trebuie să includă datele Cumpărătorului (nume, prenume) și numărul de factură pentru care se face plata. Produsele nu vor fi livrate dacă plata este una parțială.

f) Dacă Cumpărătorul optează pentru achitarea produselor prin procesatorul online de plăți, produsele vor fi trimise spre livrare imediat ce tranzacția este acceptată;

g) Plata la ramburs înseamnă achitarea produselor comandate la momentul livrării acestora.

h) În cazul plăților online cu cardul MBCCSHOP S.R.L. nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

5. LIVRARE:

a) După plasarea comenzii și acceptarea acesteia de către Vânzător, acesta din urmă procedează la livrarea produselor prin intermediul serviciului de curierat indicat.

b) Costurile livrării vor fi suportate de către Cumpărător, pe baza unei estimări anterioare efectuate la momentul plasării comenzii, pentru comenzile cu o valoare de până la 300 RON.

c) Pentru comenzile ce depășesc valoarea de 300 RON, costurile de livrare sunt suportate integral de către Vânzător.

d) Livrarea comenzilor poate fi efectuată doar pe teritoriul României.

e) Produsele vor fi ambalate de către Vânzător într-un mod corespunzător pentru fiecare tip de produs, astfel încât să se asigure integritatea produsului prin transportare.

f) Timpul estimat de livrare va fi comunicat Cumpărătorului la momentul acceptării comenzii de către Vânzător, acesta putând fi modificat ulterior printr-o comunicare scrisă din partea Vânzătorului sau a serviciului de curierat.

6. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII:

a) Transferul proprietăți asupra produselor comandate are loc după livrarea acestora și plata integrală de către Cumpărător a prețului prevăzut în factură.

7. GARANȚII:

a) MBCCSHOP S.R.L. respectă prevederile legale în vigoare cu privire la garanția produselor.

b) Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Cumpărător nu poate solicita o garanție extinsă.

c) Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele comandate și plătite de Cumpărător.

d) Produsele beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe.

e) Răspunderea MBCCSHOP S.R.L., conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului, pentru produsele cu o durată medie de utilizare de cel puțin 2 ani.

f) Garanția presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul notifică comerciantul în scris în termenul legal sau, atunci când este posibil, înlocuirea produsului.

g) MBCCSHOP S.R.L. nu repară produsele defecte sau neconforme. Produsele neconforme redevin proprietatea MBCCSHOP S.R.L.

h) În cazul neconformității produsului, costurile de transport aferente returului sunt suportate în integralitate de către Vânzător.

i) Clientul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme și prin plasarea comenzii declară că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului sau înlocuirea produsului în cazul lipsei de conformitate.

8. RETUR:

a) Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract și de a returna produsele fără a invoca un motiv, în termen de 14 zile de la data la care:

(i) Cumpărătorul intră în posesia produsului comandat sau;

(ii) intră în posesia ultimului produs comandat, în cazul în care Cumpărătorul plasează printr-o comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

(iii) intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese în cazul livrării unui produs compus din mai multe loturi sau piese.

b) În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa: https://bambam.ro/retur-produse/.

c) Cumpărătorul va suporta costurile de transport aferente returului și va returna produsele, accesoriile acestora, precum și produsele primite cu titlu de cadou în starea în care au fost livrate.

d) În cazul în care produsele prezintă urme de uzură astfel încât nu vor putea fi vândute ca produse noi, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza primirea produselor.

e) După acceptarea returului, rambursarea contravalorii produsului se va face în termen de maxim 14 zile, prin transfer bancar, într-un cont indicat de Cumpărător.

9. DREPTURILE CONSUMATORULUI:

a) Potrivit art. 2 pct. 2 din OG 21/1992 calitatea de consumator o are „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”.

b) Cumpărătorul ce are calitatea de consumator poate consulta legislația aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor la adresa: http://www.anpc.gov.ro/articol/586/produse-nealimentare-1.

c) Consumatorul poate formula plângeri ce vor fi soluționate pe cale amiabilă cu Vânzătorul la adresa de e-mail: office@bambam.ro.

d) În cazul în care consumatorul este nemulțumit de propunerea de soluționare a diferendului din parte Vânzătorului, se poate adresa autorităților competente în materie la adresele: http://www.anpc.ro/, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

10. FORȚA MAJORĂ:

a) Forța majoră exonerează partea care o invocă de obligațiile ce îi incubă în baza Contractului.

b) În situația intervenirii forței majore, partea care o invocă este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți imediat ce este posibil și în mod complet producerea acesteia și măsurile ce vor fi luate pentru limitarea consecințelor evenimentului respectiv. În acest caz Contractul încetează de drept de la data intervenirii forței majore.

c) În cazul în care, anterior intervenirii forței majore, una dintre părți și-a executat parțial sau integral obligațiile asumate prin Contract, cealaltă parte se obligă să restituie prestațiile executate.

11. LITIGII:

a) Orice diferend apărut pe parcursul executării Contractului va fi soluționat, în măsura în care este posibil, pe cale amiabilă.

b) Dacă rezolvarea amiabilă a diferendului nu este posibilă, acesta va fi dedus instanțelor competente de pe teritoriul României.

12. SUPORT CLIENȚI:

a) Orice informații suplimentare în legătură cu Site-ul sau produsele disponibile pe Site, precum și orice întrebări legate de comenzi pot fi solicitate telefonic la numărul: 0736 146 714, precum și prin intermediul e-mail-ului la adresa: office@bambam.ro.

X